БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Общи гръцки заемки в албански и български (по материал от два говора от Югоизточна Албания)


Автори:
Раки Бело

Страници: 195-201

Резюме:

The present comparative study examines the common lexical borrowings of Greek origin in one Albanian and one Bulgarian speech in the territory of Albania. Exploring the Greek words in these two languages is of interest to Balkan linguistics.


Ключови думи:

Balkan linguistics, Albanian language, Bulgarian language, Greek language.

Изтегляне


126 изтегляния от 8.6.2020 г.