БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Паисий, "История Славянобългарска" в контекста на балканската историография от епохата на Възраждането


Автори:
Елисавета Стойчева-Янчева

Страници: 265-276

Резюме:

The article interprets Paissiy Hilendarski’s Slav-Bulgarian History.The book is situated in the context of the other historical works of Balkan historians of the 15th and 18th centuries (Chroaten, Serbian and Bulgarian). Slavo-Bulgarian History is interpreted in conjunction with their historical works. The article highlights those accents, for which Bulgarians from the Revival period preferred Slavo-Bulgarian History.


Ключови думи:

Paissiy Hilendarski, Balkan historians, Slavo-Bulgarian History.

Изтегляне


256 изтегляния от 8.6.2020 г.