БАЛКАНИТЕ - ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Ритуализации и неомитологизъм в прозата на Мирча Картареску


Автори:
Иван Станков

Страници: 287-291

Резюме:

This text is an attempt to read Mircea Cartarescu’s prose as a systematic reproduction of archaic ritual-mythological practices, plots and characters: the walling up of shadows, rainmaking rituals, cosmogonic and eschatological reconstructions, crossing real and imagined labyrinths, levitation, all kinds of initiatic passages, the myth of twins, the myth of the androgyny etc.


Ключови думи:

Mircea Cartarescu, ritual, initiation, labyrinth, passage, mythological.

Изтегляне


89 изтегляния от 8.6.2020 г.