България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Редакционна колегия

 

Главен редактор:

доц. д-р Николай Кънев, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

 

Зам.-главен редактор:

проф. д-р Пламен Павлов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

 

Редакционен секретар:

доц. д-р Стефан Йорданов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

 

Членове:

акад. Васил Гюзелев, БАН и Асоциация на византинистите и медиевистите в България

проф. Димитриос Гонис, Атински университет – Атина, Гърция

проф. Мирослав Лешка, Лодзки университет – Лодз, Полша

проф. д.ф.н. Татяна Леонтиева, Тверски държавен университет – Твер, Русия

проф. д.и.н. Милко Палангурски, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

проф. д-р Петко Петков, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

проф. д-р Румен Янков, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

проф. д-р Мария Иванова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

проф. д-р Сверир Якобсон, Исландски университет – Рейкявик, Исландия

проф. д-р Айше Каяпънар, Университет „Намък Кемал“ – Текирдаг, Турция

ст. н. с. I ст. д-р Дан Дана, Национален център за научни изследвания – Париж, Франция

ст. н. с. д-р Роберт Михайловски – Университет „Ла Троб“ – Мелбърн, Австралия 

 

Адрес на ред. колегията:

доц. д-р Николай Кънев, тел.: 00359 62 618 238, каб. 532 (Ректорат)

Исторически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,

ул. „Теодосий Търновски“ № 2, 5003 гр. Велико Търново

ist@ts.uni-vt.bg 

 

Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“

ул. „Теодосий Търновски“ № 2, 5003 гр. Велико Търново

(тел. 062 618 295)