България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

България, българите и Европа - мит, история, съвремие, 2007 / Том 1 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 194 от 6.11.2018 г.)

Зараждането на една нова идеологема
Калчо Калчев
(изтегляния 236 от 6.11.2018 г.)

Български вариации на тема ислямски забрадки
Кина Котларска
(изтегляния 327 от 6.11.2018 г.)

Функции на българското военно облекло
Даниела Станчева Цанкова-Ганчева
(изтегляния 1735 от 6.11.2018 г.)

Съвета на Ареопага при Солон и номофилакията
Стела Монева
(изтегляния 293 от 6.11.2018 г.)

Новооткрит уникален гроб
Борис Д. Борисов
(изтегляния 239 от 6.11.2018 г.)

Обсадното изкуство във войните на цар Калоян (1197–1207 г.)
Ивелин Иванов
(изтегляния 302 от 6.11.2018 г.)

Магия и ритуал в средновековна България
Николай Тодоров
(изтегляния 494 от 6.11.2018 г.)

България и Балканите – възможни вектори на икономическото сътрудничество
Атанас Дерменджиев Пламен Илиев
(изтегляния 253 от 6.11.2018 г.)

Акценти върху контрола в обучението по география и икономика
Стела Дерменджиева Петя Събева
(изтегляния 284 от 6.11.2018 г.)

Съвременни ландшафти на Беляковско плато
Мария Петрова
(изтегляния 326 от 6.11.2018 г.)

Американският неоконсерватизъм - минало, настояще, бъдеще
Силвия Александрова
(изтегляния 375 от 6.11.2018 г.)