България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

България, българите и Европа - мит, история, съвремие, 2017 / Том 11 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 331 от 26.3.2018 г.)

Брак и брачни отношения в Първото българско царство
Симеон Станчев
(изтегляния 648 от 3.4.2018 г.)

Боилският бунт след покръстването на Средновековна България
Светослав Георгиев
(изтегляния 891 от 3.4.2018 г.)

Щрих към историята на монашеския център Парория
Момчил Младенов
(изтегляния 291 от 3.4.2018 г.)

Виенският конгрес и учредяването на Германския съюз
Валентин Спиридонов
(изтегляния 1477 от 3.4.2018 г.)

Пацифистките идеи на Берта фон Сутнер
Нина Шишманова
(изтегляния 312 от 3.4.2018 г.)

Литературната география и съхраненото бъдеще
Атанас Дерменджиев Петя Събева
(изтегляния 231 от 3.4.2018 г.)

Уроците за обобщение и систематизация в обучението по география в 5 клас
Стела Дерменджиева Петя Събева
(изтегляния 782 от 3.4.2018 г.)

Географският фактор в балканската история
Пламен Парашкевов
(изтегляния 315 от 3.4.2018 г.)

Турция – кратка характеристика .
Лейля Шефкъ
(изтегляния 280 от 3.4.2018 г.)