България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

България, българите и Европа - мит, история, съвремие, 2018 / Том 12 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 353 от 18.10.2018 г.)

Рим и Пир II Молоски – мит и реалност
Живко Жеков
(изтегляния 318 от 18.10.2018 г.)

Някои явления от социалната история на Византия през XI век
Симеон Антонов
(изтегляния 310 от 18.10.2018 г.)

Хасковски партизански отряд (IX.1885 г. – I.1886 г.)
Антон Дончев
(изтегляния 446 от 18.10.2018 г.)

Русия и българският неутралитет (1914–1915 г.)
Татяна Астарджиева
(изтегляния 540 от 18.10.2018 г.)

Военните училища на руската емиграция в България
Тодор Димов
(изтегляния 692 от 18.10.2018 г.)

Назначаването на народните обвинители и съдии в Русе
Пресиян Костадинов
(изтегляния 612 от 18.10.2018 г.)

Претенции и реалност в Рамбуйе
Катина Димитрова
(изтегляния 353 от 18.10.2018 г.)