България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Интелектуалните карти в обучението по география на страните – същност, значение, приложение


Автори:
Стела Дерменджиева
Тамара Драганова

Страници: -

Резюме:

The article presents the mind map as a manifestation of radiant thinking and a natural function of human mind, as well as a tool for processing and structuring information, a way of representation and presenting geographic objects, processes and phenomena. The essence, names, meaning and application of the mind maps in the geography training of the countries are traced. It presents an mind map of the laws for its composition on T. Byuan and B. Byuan, as well a maind map of Brazilia for 5-th grade.


Ключови думи:

mind map, radiant thinking, Geography of the countries.

Изтегляне


430 изтегляния от 14.10.2019 г.