България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Варианти на интелектуални карти в обучението по география на страните по учебниците за V клас (по примера на страни в Африка)


Автори:
Тамара Драганова

Страници: -

Резюме:

The article presents variants of intellectual maps in training of the geographic of the countries in 5-th grade. Intellectual maps are compiled on the six versions of geography and economy textbooks for the 5-th grade using a software program - Buzan’s iMindMap.


Ключови думи:

mind map, intellectual map, geographic of the countries, radiant thinking.

Изтегляне


360 изтегляния от 14.10.2019 г.