България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Водещи причини за смъртността в Северна България (2006–2016)


Автори:
Петя Кънчева

Страници: -

Резюме:

The statistics of deaths for leading causes in Bulgaria in the period 2006 – 2016 – neoplasms, circulatory diseases, respiratory diseases, diseases of the digestive system and external causes of morbidity and mortality. The data used are from the World Health Organization, the National Statistical Institute, Infostat and the National Center for Public Health and Analysis.


Ключови думи:

health, healthcare, demographic disproportions, public health system, neoplasms, circulatory diseases, respiratory diseases, diseases of the digestive system and external causes of morbidity and mortality.

Изтегляне


359 изтегляния от 14.10.2019 г.