България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Процесът на обучение по география и икономика – методика за измерване и оценка на качеството му


Автори:
Ирена Радева

Страници: -

Резюме:

The new educational model defines educational goals and policies that require changes in the functioning of the system of Geography education. Special areas of interest are the issues concerning the extent of the impact of the changes on the system, particularly its content and procedures, the question about the quality of its key features - resources, functioning, results. The efficiency of the system requires reconsideration of its management and the interaction patterns in the Geography and Economics teaching process.


Ключови думи:

management and operation, system of Geography education, Geography and Economics teaching process.

Изтегляне


711 изтегляния от 14.10.2019 г.