България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

България, българите и Европа - мит, история, съвремие, 2008 / Том 2 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 228 от 7.11.2018 г.)

Народното събрание на класическата атинска демокрация
Стела Монева
(изтегляния 857 от 7.11.2018 г.)

Криминологически аспекти на корупцията
Емил Стоянов
(изтегляния 248 от 8.11.2018 г.)

Значение международного туризма в экономике стран мира
Светлана Александровна Щербакова
(изтегляния 195 от 8.11.2018 г.)

Program "LIDER" - opportunities and practices
Иван Марков
(изтегляния 253 от 8.11.2018 г.)

Географски поглед към църквите и манастирите в Сърбия
Атанас Дерменджиев
(изтегляния 431 от 8.11.2018 г.)

Традиционни и иновационни методи в обучението по география
Стела Дерменджиева Петя Събева
(изтегляния 206 от 8.11.2018 г.)

"Глобалните промени и проблеми" в образователния процес по география и икономика
Стела Дерменджиева Боянка Димитрова
(изтегляния 179 от 8.11.2018 г.)

Мултикултурността в обучението по история и география
Юлия Симеонова
(изтегляния 321 от 8.11.2018 г.)