България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

България, българите и Европа - мит, история, съвремие, 2011 / Том 4 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 290 от 8.11.2018 г.)

Българската медиевистика и българската държавност
Дмитрий Поливянний
(изтегляния 421 от 8.11.2018 г.)

Ранната българска култура и античното религиозно наследство
Златозора Гочева
(изтегляния 220 от 9.11.2018 г.)

За функцията на седмолъчната звезда от Плиска като печат
Зарко Ждраков
(изтегляния 244 от 9.11.2018 г.)

Еволюция на византийската титулна йерархия през IХ–XI в.
Николай Кънев
(изтегляния 428 от 9.11.2018 г.)

Бележки за селището Перник през Средновековието
Методи Златков
(изтегляния 244 от 9.11.2018 г.)

Византия и Папството през първата четвърт на ХІV век
Момчил Младенов
(изтегляния 257 от 9.11.2018 г.)

Споменът за рая Едем в средновековната българска книжнина
Цветана Чолова
(изтегляния 447 от 9.11.2018 г.)

Видин през погледа на чужденеца, края на ХІV–ХІХ век
Атанаска Стамболийска
(изтегляния 850 от 9.11.2018 г.)

Пломба на Ареобинд, епарх и комеркиарий от VІ век
Игор Лазаренко
(изтегляния 191 от 9.11.2018 г.)

Сабята от гроб № 27 на старобългарския некропол при Нови пазар
Милен Петров Николай Хрисимов
(изтегляния 429 от 9.11.2018 г.)

Новооткрити рисунки-графити край с. Искра, Първомайско
Стоян Попов Иван Джамбов
(изтегляния 164 от 9.11.2018 г.)

Югоизточната крепостна степа на Трапезица
Мирко Робов
(изтегляния 188 от 12.11.2018 г.)

Творби на християнския култ от църква № 19 на крепостта Трапезица
Диана Косева Константин Тотев
(изтегляния 143 от 12.11.2018 г.)

За погребенията на търновските царе
Мария Долмова-Лукановска
(изтегляния 388 от 12.11.2018 г.)

Текстилни фрагменти от Трапезица във Велико Търново
Иван Чокоев
(изтегляния 179 от 12.11.2018 г.)

Първото сръбско въстание 1804–1813. Обзор на изворите
Мариана Йовевска
(изтегляния 202 от 12.11.2018 г.)

Стопанската проблематика в списание "Знание" (1875–1876, 1878)
Момчил Маринов
(изтегляния 416 от 12.11.2018 г.)

Идеи за промени в Конституцията на НРБ ПРЕЗ 1958 Г.
Николай Проданов
(изтегляния 228 от 12.11.2018 г.)

Географията в информационния свят
Атанас Дерменджиев
(изтегляния 227 от 12.11.2018 г.)

Черноморският регион като еманация на географската (без)конфликтност
Атанас Дерменджиев Пламен Парашкевов
(изтегляния 162 от 12.11.2018 г.)

Възникване и развитие на автономните общности на Испания
Татяна Димитрова Слави Димитров
(изтегляния 624 от 12.11.2018 г.)

New Topographic Maps of Масеdоniа in Scale 1:25000
Bashkim Idrizi Murat Meha Pal Nikolli
(изтегляния 210 от 12.11.2018 г.)

Морфология и динамика на Свищовския свлачищен масив
Маринела Агаларева
(изтегляния 226 от 12.11.2018 г.)

Компютърните образователни технологии в обучението по география
Стела Дерменджиева Боянка Димитрова
(изтегляния 574 от 12.11.2018 г.)

Списък на съкращенията
(изтегляния 271 от 12.11.2018 г.)