България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

България, българите и Европа - мит, история, съвремие, 2012 / Том 5 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 268 от 4.5.2018 г.)

70-годишен юбилей на доц. д-р Владимир Попов
Иван Тодоров
(изтегляния 253 от 4.5.2018 г.)

Библиография на трудовете на доц. д-р Владимир Попов
Живко Жеков
(изтегляния 282 от 4.5.2018 г.)

Малък спомен с добри пожелания
Иван Харалампиев
(изтегляния 207 от 4.5.2018 г.)

Нови наблюдения върху крепостта край с. Полско Косово
Димитър Димитров Олег Александров
(изтегляния 384 от 4.5.2018 г.)

Манастирите на св. Григорий Синаит
Милен Николов
(изтегляния 459 от 4.5.2018 г.)

Талос и легендите за таласократия
Иван Тодоров
(изтегляния 287 от 4.5.2018 г.)

Carmina, III, 24: Из истории дискусии об осведомленности Горация в „Гетском вопросе”
Алексей Мартемьянов Надежда Мартемьянова
(изтегляния 211 от 4.5.2018 г.)

Каталонската експедиция на Балканите в началото на ХІV в
Момчил Младенов
(изтегляния 301 от 4.5.2018 г.)

Един манастирски спор от края на ХІХ век
Атанаска Стамболийска
(изтегляния 213 от 4.5.2018 г.)

Щрихи от създаването на Източнорумелийската милиция
Антон Дончев
(изтегляния 240 от 4.5.2018 г.)

Александър І Български – „употребеният” княз
Симеон Симеонов
(изтегляния 703 от 4.5.2018 г.)

Испано-рифската война в Мароко през 1921–1924 г.
Татяна Димитрова
(изтегляния 338 от 4.5.2018 г.)

Геоморфоложки особености на долината на р. Янтра в района на с. Полско Косово
Ангел Велчев, Галин Петров Маринела Ангелова
(изтегляния 297 от 4.5.2018 г.)

Високопланински горско-храстови ландшафти в България
Никола Тодоров
(изтегляния 179 от 4.5.2018 г.)

За ползата от единните стандарти за текущо оценяване
Стела Дерменджиева Боянка Димитрова
(изтегляния 174 от 4.5.2018 г.)

Географски аспекти на европейските обществени процеси
Атанас Дерменджиев
(изтегляния 189 от 4.5.2018 г.)

Классификация туристских центров России
Александър Дорофеев
(изтегляния 223 от 4.5.2018 г.)

Туристически ресурси – анализ и оценка
Мариела Некова
(изтегляния 845 от 4.5.2018 г.)