България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

България, българите и Европа - мит, история, съвремие, 2013 / Том 6 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 230 от 16.4.2018 г.)

Кръстове–енколпиони от РИМ – Враца
Александра Петрова
(изтегляния 394 от 16.4.2018 г.)

Териториална структура на Търново през османския период
Жулиета Гюлева
(изтегляния 513 от 16.4.2018 г.)

Ификрат – стратегът реформатор
Живко Жеков
(изтегляния 239 от 16.4.2018 г.)

Светът на един византийски сановник от ХV в.
Момчил Младенов
(изтегляния 408 от 16.4.2018 г.)

Еврейската общност в Никопол и Плевен – опит за съпоставително изследване
Красимира Мутафова Младен Василев
(изтегляния 803 от 16.4.2018 г.)

Командният състав на Източнорумелийската милиция
Антон Дончев
(изтегляния 362 от 16.4.2018 г.)

Ландшафтно-геофизични особености на природен парк “Българка”
Галин Петров Мария Петрова
(изтегляния 291 от 16.4.2018 г.)

Урокът по география като стратегически конструкт
Стела Дерменджиева Петя Събева
(изтегляния 1603 от 16.4.2018 г.)

Южен Кавказ на Евразийската геополитическа карта
Пламен Парашкевов
(изтегляния 201 от 16.4.2018 г.)