България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

България, българите и Европа - мит, история, съвремие, 2015 / Том 8 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 223 от 17.4.2018 г.)

Индийският национален конгрес
Светлин Стоянов
(изтегляния 514 от 17.4.2018 г.)

Теодор Рузвелт и зората на американския глобализъм
Силвия Александрова
(изтегляния 466 от 17.4.2018 г.)