БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Обычаи вызывания дождя у бессарабских болгар и гагаузов (Обреди за измолване на дъжд у бесарабските българи и гагаузи)


Автори:
Евдокия Сорочяну

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


492 изтегляния от 26.2.2019 г.