БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

До питання про традиційну класифікацію болгарських говірок в Україні


Автори:
Валентина Колесник

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


412 изтегляния от 26.2.2019 г.