БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Новаторските образователни традиции на Болградската гимназия (1858–1878) в историята на българското училище


Автори:
Татяна Караиванова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


359 изтегляния от 26.2.2019 г.