БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Професор Виктор Григорович (1815–1876) и неговите научни приноси за българската средновековна и възрожденска култура


Автори:
Никола Караиванов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


620 изтегляния от 26.2.2019 г.