СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2020 / Том 11 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 100 от 29.12.2020 г.)

Recta ratio
Мария Костова
(изтегляния 102 от 29.12.2020 г.)

Континенталният лицензионен режим и неговото влияние
Ивелина Александрова
(изтегляния 56 от 29.12.2020 г.)

Развитие на идеята за особен залог в България
Мария Илиева
(изтегляния 66 от 29.12.2020 г.)

Езиковите права на коренното население
Мохаммед Санка
(изтегляния 53 от 29.12.2020 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 131 от 29.12.2020 г.)

Authors in this Issue
(изтегляния 51 от 29.12.2020 г.)