СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Континенталният лицензионен режим и неговото влияние


Автори:
Ивелина Александрова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 172-175

Резюме:

The article reveals the national features and regulatory trends in the licensing of pharmacies abroad. The general trends of state regulation of the pharmaceutical market are summarized. Some specific advanced methods and tools of pharmaceutical state regulation are being considered in developing countries.


Ключови думи:

state regulation and administration, pharmacy, licensing, international experience

Изтегляне


60 изтегляния от 29.12.2020 г.