СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За някои аспекти на административноправния режим на извънредното положение и допустимото ограничаване на права


Автори:
Йоана Иванова Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, България

Страници: 216-224

Резюме:

The state of emergency implies for a unique legal reality. In order to slow the spread of the disease numerous restrictions are imposed. Only law can introduce allowable restrictions of rights. Moreover, the right of effective judicial protection cannot be restricted.


Ключови думи:

state of emergency, restriction of rifghts, allowable restrictions, right of effective judicial protection, legality of acts.

Изтегляне


166 изтегляния от 29.12.2020 г.