СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Необходимостта от промени в чл. 325, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда


Автори:
Миролюб Топалов Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, България

Страници: 106-109

Резюме:

The article examines some aspects of the institute of termination of the individual employment relationship. Relevant notes are made. Amendments to the legislation are recommended.


Ключови думи:

termination of employment relationship, dismissal, requirements

Изтегляне


108 изтегляния от 29.12.2020 г.