СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Нови инструменти за международно правно сътрудничество по наказателни дела от 70-те години на XX век. Конвенция за предаване на лица, осъдени на лишаване от свобода, за изтърпяване на наказанието в държавата, чиито граждани са – исторически и правни аспекти


Автори:
Елена Вичева Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

Страници: 317-325
DOI: https://doi.org/10.54664/SZXI6946

Резюме:


This article outlines the history, the nature and the philosophy behind the multilateral transfer agreement signed in Berlin on 19 May 1978 between some socialist countries including Bulgaria (the Berlin Convention). The last part of the article is devoted to the evaluation of the Berlin Convention and its relevance to the present day.


Ключови думи:

Berlin Convention; transfer of sentenced persons.

Изтегляне


267 изтегляния от 21.12.2022 г.