СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Заобикалянето на закона в международния инвестиционен арбитраж – въпрос на компетентност на арбитража ли е, или допустимост на иска?


Автори:
Стелияна Златева Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, България

Страници: 343-352
DOI: https://doi.org/10.54664/KURU5140

Резюме:


The subject of this article is treaty shopping in international investment law. The paper outlines the concept of whether treaty shopping in international investment law is a matter of jurisdiction or an admissibility issue.


Ключови думи:

International Investment Agreement; investment; investor; international investment law; treaty shopping; jurisdiction; admissibility.

Изтегляне


281 изтегляния от 21.12.2022 г.