СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Тежко квалифицирани случаи на убийство – историческо развитие на нормативната уредба в България


Автори:
Атанас Маринов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 359-370
DOI: https://doi.org/10.54664/JEBP5385

Резюме:


The article examines the development of the legal framework of homicide as a crime in Bulgarian criminal law from the Liberation to the present day. The paper considers mainly serious cases of this crime, part of the legal framework in the specific time period.


Ключови думи:

homicide; serious cases; legal framework; Bulgarian criminal law.

Изтегляне


275 изтегляния от 21.12.2022 г.