СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Отношението между целта и намерението


Автори:
Петър Петров Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, България

Страници: 406-412
DOI: https://doi.org/10.54664/HKGQ7678

Резюме:


In this article an attempt has been made to establish the relation between aim and intention via the method of comparison. This would be a useful contribution to the needs of the theory and practice of criminal law.


Ключови думи:

purpose; intention; crime; republic; guilt; subjective side; subjective features; additional subjective features.

Изтегляне


286 изтегляния от 21.12.2022 г.