СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

По някои въпроси на електронния фиш


Автори:
Илмира Илиева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 293-301
DOI: https://doi.org/10.54664/NFZP8644

Резюме:


This article considers some main issues about the electronic slip. It attempts to clarify the legal nature of the electronic slip. The specific features about the form, content, requisites, and the procedure for issuing an electronic slip are analyzed. A distinction is made between an electronic slip, an act for establishing an administrative offence, and a penal decree, emphasizing the peculiarities of the electronic slip. Practical questions regarding electronic slips are discussed, and proposals for improvement of the legislation are made.


Ключови думи:

electronic slip; administrative offence; act for establishing an administrative offence; penal decree.

Изтегляне


456 изтегляния от 21.12.2022 г.