СПИСАНИЕ "DE JURE"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

De Jure, 2023 / Том 14 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 186 от 22.12.2023 г.)

Статут и правомощия на Сметната палата
Евелина Димитрова
DOI: https://doi.org/10.54664/KACP9073
(изтегляния 188 от 22.12.2023 г.)

Отрицателният установителен иск по АПК
Мария Данаилова
DOI: https://doi.org/10.54664/HLIP3121
(изтегляния 181 от 22.12.2023 г.)

За авторите

(изтегляния 229 от 22.12.2023 г.)