БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Библиотека "Диоген", 1998 / Том 10 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 292 от 7.2.2018 г.)

Увод
Евлоги Данков
(изтегляния 387 от 7.2.2018 г.)

Философия, метафизика, наука (I част)
Евлоги Данков
(изтегляния 728 от 7.2.2018 г.)

Философия, метафизика, наука (II част)
Евлоги Данков
(изтегляния 249 от 7.2.2018 г.)

Философия, метафизика, наука (III част)
Евлоги Данков
(изтегляния 278 от 7.2.2018 г.)

Философия, наука, софистика (Софистиката в постмодерността)
Лъчезар Андреев
(изтегляния 365 от 7.2.2018 г.)

Научното познание като светогледен проблем
Христо Христов
(изтегляния 322 от 7.2.2018 г.)

Логиката на научните открития пред нови перспективи
Анри Поанкаре
(изтегляния 412 от 7.2.2018 г.)

Заключение
Евлоги Данков
(изтегляния 288 от 7.2.2018 г.)