БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Библиотека "Диоген", 2000 / Том 11 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 227 от 7.2.2018 г.)

DA CAPO (От начало) (Думи на научния редактор)
Любомир Христов
(изтегляния 245 от 7.2.2018 г.)

Софистиката в контекста на философската антропология
Лъчезар Андреев
(изтегляния 322 от 7.2.2018 г.)

Метафизиката на ноосферата като антропологичен проблем
Росина Данкова
(изтегляния 288 от 7.2.2018 г.)

Човекът като исторично същество
Здравко Иванов
(изтегляния 443 от 7.2.2018 г.)

Метафизичната антропология на Н. Бердяев
Любомир Христов
(изтегляния 323 от 7.2.2018 г.)

Човекът в системата на метафизиката
Христо Христов
(изтегляния 301 от 7.2.2018 г.)