БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Библиотека "Диоген", 2000 / Том 11 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 241 от 7.2.2018 г.)

Предговор
Здравко Иванов
(изтегляния 235 от 7.2.2018 г.)

Универсалното в историята
Здравко Иванов
(изтегляния 321 от 7.2.2018 г.)

Историята като метафизика
Сашо Марков
(изтегляния 311 от 7.2.2018 г.)

Руският логос - историософски и рационални синтези
Любомир Христов
(изтегляния 369 от 7.2.2018 г.)

Орфизмът в европейските историко-философски традиции
Евлоги Данков
(изтегляния 343 от 7.2.2018 г.)

Софистиката - история и актуалност
Лъчезар Андреев
(изтегляния 273 от 7.2.2018 г.)