БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Библиотека "Диоген", 2002 / Том 13 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 230 от 23.1.2018 г.)

Предговор
(изтегляния 238 от 23.1.2018 г.)

Общуването (метафизически проекции)
Сашо Марков
(изтегляния 1882 от 23.1.2018 г.)

Първооснови на ценностните комуникации
Росина Данкова
(изтегляния 593 от 23.1.2018 г.)

Психологически рефлексии върху феномена "ценности"
Красимира Йонкова
(изтегляния 973 от 23.1.2018 г.)

Постмодерното общество и смисълът на общуването
Лъчезар Андреев
(изтегляния 422 от 23.1.2018 г.)

Психологически и нравстени аспекти на мобинга
Зарко Ангелов Мария Стефанова Добрева
(изтегляния 680 от 23.1.2018 г.)

Общуване и стил на справяне с конфликти
Добри Кутлев
(изтегляния 3001 от 23.1.2018 г.)

Заключение
Николай Данчев
(изтегляния 219 от 23.1.2018 г.)