БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Библиотека "Диоген", 2006 / Том 14 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 329 от 23.1.2018 г.)

Предговор
Минко Хаджийски
(изтегляния 249 от 23.1.2018 г.)

Консултативна помощ при вземане на решения
Минко Хаджийски
(изтегляния 504 от 23.1.2018 г.)

Реален и виртуален Аз-образ
Мария Белчева
(изтегляния 1711 от 23.1.2018 г.)

Личността в алтернативата битиен модус
Даниела Дерменджиева
(изтегляния 470 от 23.1.2018 г.)

Мотивация и управление. Основни теоретични концепции
Иван Иванов
(изтегляния 2369 от 23.1.2018 г.)

Социалната власт на лидерите
Красимира Петрова
(изтегляния 795 от 23.1.2018 г.)

Билингвизъм и интеркултурни перспективи
Вехбие Балиева
(изтегляния 1539 от 23.1.2018 г.)

Сравнителен междукултурен анализ на равнището на агресия и депресия при албански и български първокласници
Велислава Чавдарова Георги Маджаров Алекс Джаво
(изтегляния 524 от 23.1.2018 г.)

Каузалността в индивидуалната психология на А. Адлер
Хелена Йолова
(изтегляния 752 от 23.1.2018 г.)

Експериментално изучаване на психологическите особености на любознателността при учащите се от различни националности
Сергей Кудинов Евгений Овчинников Елена Базаркина Мариана Няголова
(изтегляния 386 от 23.1.2018 г.)