БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Библиотека "Диоген", 2006 / Том 14 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 249 от 22.1.2018 г.)

Предговор
Евлоги Данков
(изтегляния 301 от 22.1.2018 г.)

Научната рационалност, избор и решение
Вихрен Бузов
(изтегляния 867 от 22.1.2018 г.)

Навременни разсъждения върху смисъла на крайното
Минчо Минчев
(изтегляния 384 от 22.1.2018 г.)

Просветеният разум и "неразумната" история
Цветана Фиковска
(изтегляния 285 от 22.1.2018 г.)

Заключение
Евлоги Данков
(изтегляния 358 от 22.1.2018 г.)