БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Библиотека "Диоген", 2008 / Том 16 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 275 от 21.6.2017 г.)

Антропологически измерения на социалната действителност
Христо Христов
(изтегляния 295 от 21.6.2017 г.)

Историческо пространство и историческо време
Здравко Иванов
(изтегляния 480 от 21.6.2017 г.)

Социо-културни идеи във ведите (исторически анализ)
Милен Маринов
(изтегляния 659 от 21.6.2017 г.)

Власт и властолюбие като социални феномени
Иван Райчев
(изтегляния 996 от 21.6.2017 г.)

Лидерството – теоретико-методологически аспекти
Иван Райчев
(изтегляния 3684 от 21.6.2017 г.)

Психопатология на политическите и религиозните водачи
Филип Узунов
(изтегляния 627 от 21.6.2017 г.)

Три проблема на политическата и правната философия
Кирил Шопов
(изтегляния 270 от 21.6.2017 г.)

За политиката и демокрацията
Николай Живков
(изтегляния 343 от 21.6.2017 г.)

Толерантността като ценност в политическото общуване
Вихрен Бузов
(изтегляния 307 от 21.6.2017 г.)