БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Библиотека "Диоген", 2009 / Том 17 / Брой 2

Статии

Глобализацията като обективен процес
Вихрен Бузов
(изтегляния 286 от 16.5.2017 г.)

Макс Вебер и глобализацията
Иван Райчев
(изтегляния 587 от 16.5.2017 г.)

Глобализацията на историята – модели на осъществяване
Петя Тодорова
(изтегляния 781 от 16.5.2017 г.)

Глобалните кризи на сигурността
Вихрен Бузов
(изтегляния 1166 от 16.5.2017 г.)

Човек и глобализация
Христо Христов
(изтегляния 1151 от 16.5.2017 г.)

Человеческая идентичность на перекрестках культур
Елена Петруцийова
(изтегляния 276 от 16.5.2017 г.)

Глобализация, суверенитет и човешки права
Иван Райчев
(изтегляния 651 от 16.5.2017 г.)

Спецификата на “руския” подход към историята
Росен Рачев
(изтегляния 304 от 16.5.2017 г.)