БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Библиотека "Диоген", 2011 / Том 19 / Брой 1

Статии

Деференциални характеристики на старите хора
Красимира Петрова
(изтегляния 1259 от 17.5.2017 г.)

Психосоциални интервенции за превенция на отпадане от училище
Даниела Тасевска
(изтегляния 1663 от 17.5.2017 г.)