БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Библиотека "Диоген", 2011 / Том 19 / Брой 2

Статии

Търновският Философски факултет на 15 години
Вихрен Бузов
(изтегляния 280 от 17.5.2017 г.)

Медиаморфозата и модерният социум
Ива Шишкова
(изтегляния 329 от 17.5.2017 г.)

Послание за една по-философски ориентирана психология
Красимира Йонкова
(изтегляния 318 от 17.5.2017 г.)

Пространството на афоризма
Витан Стефанов
(изтегляния 323 от 17.5.2017 г.)

(Не)своевременни философски размишления
Николай Буюклиев
(изтегляния 296 от 17.5.2017 г.)

Бъртранд Ръсел за образованието и критическото мислене
Антония Кръстева
(изтегляния 477 от 17.5.2017 г.)

Pragmatic Inference and Deductive Rules
Дафина Генова
(изтегляния 524 от 17.5.2017 г.)

Измерения на всеобщността от антропологически позиции
Христо Христов
(изтегляния 299 от 17.5.2017 г.)

Естетика, дизайн, мода
Радомир Виденович
(изтегляния 358 от 17.5.2017 г.)

Личната етика на журналиста
Радомир Виденович Дарян Бойков
(изтегляния 266 от 17.5.2017 г.)

Постметафизичност и секуларизация
Димитър Цацов
(изтегляния 342 от 17.5.2017 г.)

Новая коммуникационная ситуация: философские размышления
Ирина Фролова Асия Арсланова
(изтегляния 269 от 17.5.2017 г.)

Вовлечение как антитеза отчуждения: современные подходы
Д.В. Прокофьева Ирина Фролова
(изтегляния 292 от 17.5.2017 г.)