БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Пространството на афоризма


Автори:
Витан Стефанов Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

Страници: 149-161

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


330 изтегляния от 17.5.2017 г.