БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Личната етика на журналиста


Автори:
Радомир Виденович
Дарян Бойков

Страници: 207-212

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


273 изтегляния от 17.5.2017 г.