БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Платоновият модел на света в обучението по философия на културата


Автори:
Росина Данкова

Страници: 231-245

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


287 изтегляния от 17.5.2017 г.