БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Фундаменталната онтология като универсална ноетика. Част и цяло. Dasein и Sein


Автори:
Стоян Бъчваров Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 246-258

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


784 изтегляния от 17.5.2017 г.