БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Българският преход между „края на историята” и „капитализма на катастрофите”


Автори:
Васил Проданов

Страници: 25-42

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


438 изтегляния от 17.5.2017 г.