БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Подходи и политики за библиотечното и информационното осигуряване на образователната и научната дейност във Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”


Автори:
Александър Димчев
Димитър Денков

Страници: 43-59

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


309 изтегляния от 17.5.2017 г.