БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Реалната демокрация и стилът на живот (с примери от североамериканското и руското кино)


Автори:
Кирил Шопов

Страници: 60-70

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


307 изтегляния от 17.5.2017 г.