БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Публична дипломация и комуникиране на балканските култури


Автори:
Мария Николова

Страници: 83-95

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


511 изтегляния от 17.5.2017 г.