БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Псевдосъбития на електронни медии и подмяна на дневния ред на обществото


Автори:
Габриела Руменова

Страници: 96-104

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


345 изтегляния от 17.5.2017 г.