БИБЛИОТЕКА "ДИОГЕН"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Библиотека "Диоген", 2012 / Том 20 / Брой 1

Статии

Въведение в теорията на когнитивния дисонанс
Пресиян Бургов
(изтегляния 398 от 17.5.2017 г.)

Индивидуация и символ
Добрин Добрев
(изтегляния 308 от 17.5.2017 г.)

Модели на организационна промяна
Велислава Чавдарова
(изтегляния 718 от 17.5.2017 г.)

Психотерапия при тежки заболявания
Даниела Петкова
(изтегляния 274 от 17.5.2017 г.)

Социална и психологична помощ за старите хора
Красимира Петрова
(изтегляния 316 от 17.5.2017 г.)

Взаимовръзка между личностните диспозиции и интернет зависимостта
Мария Христова Димитър Цветков
(изтегляния 342 от 17.5.2017 г.)

Измерване на нагласата към смъртта
Дончо Донев
(изтегляния 298 от 17.5.2017 г.)